Vuokrausehdot

Nämä ehdot koskevat pakettiautojen vuokrausta.

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, PakuOvelle.com Oy, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, Y-tunnus: 1912128-3 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Vuokraamo ei ole vastuussa keliolosuhteista, vaan Asiakkaan on varattava riittävästi aikaa huomioiden keliolosuhteet. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen. Korvauksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan, emme korvaa välillisiä vahinkoja.

b) Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä Vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun Asiakas noutaa ja palauttaa ajoneuvon. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystä varauksesta ilman yhteydenottoa puhelimitse Vuokraamoon varauksen aikana.

 c) Asiakas voi ottaa auton käyttöönsä valitsemaltaan noutopisteeltä milloin tahansa varausajan alettua ja auton on oltava palautettuna samalle pisteelle, mistä nouto on tapahtunut, viimeistään varausajan päättyessä. Auton avaimet on aina palautettava auton hansikaslokeroon. Asiakkaan on varmistettava, että palautusprosessin päätteeksi auton ovet ovat lukossa.

d) Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksu ja hinnaston mukainen veloitus ylimääräisestä vuokra-ajasta. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä ajoneuvon noudosta aiheutuneet kustannukset.

e) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen pidentäminen tapahtuu käyttöönoton jälkeen saapuvan varauksen pidennys/lopetustekstiviestin kautta. Pidentäminen onnistuu vain, jos varaustilanne sen sallii ja se on maksettava heti. Varaustilanne voi muuttua varauksen aikana.

f) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon vuokrausehdot täyttävään käyttöön. Asiakas on itse vastuussa siitä, että autoa kuljettavalla henkilöllä on voimassa oleva ajokortti.

g) Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti ja ajettu reitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa vuokra-aikana ja sen jälkeen.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aikaan sisältyvät auton käyttöön ottamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Vuokra-aikaa on pidennettävä ennen alkuperäisen vuokra-ajan päättymistä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus. PakuOvelle.com ei takaa vuokra-ajan pidentämisen mahdollisuutta, eikä vastaa ongelmista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, ettei vuokra-ajan pidentäminen ole ollut mahdollista. 

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Vuokraamo ei vastaa tavaratilassa kuljetettavista tavaroista. Asiakkaan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy Asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy, kun ajoneuvo on vuokrausehtojen mukaisesti palautettu.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain, mikäli kuljettajan tiedot on etukäteen ilmoitettu Vuokraamolle ja ylimääräisistä kuljettajista on maksettu 8 € henkilöä kohden. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan ja palauttaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f) Vuokraamo ei vastaa ajoneuvojen nopeusmittarin mittarivirheen aiheuttamista ylinopeussakoista. Varmistathan todellisen ajonopeutesi aina kalibroidun GPS-laitteen avulla.

g) Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 200 €:n maksu.

h) Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

i) Pakettiautoissa on varusteena Vuokraamon toimittamat nokkakärryt. Vuokraamo ei vastaa puuttuvista nokkakärryistä tai niiden rikkoutumisesta.
Vuokraamo ei ole vastuussa puutteiden aiheuttamista ongelmista, eikä ole velvollinen korvaamaan kustannuksia tai hyvittämään vuokrahintaa Puuttuvista tai rikkinäisistä nokkakärryistä on ilmoitettava viipymättä Vuokraamon asiakaspalveluun.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli Asiakas vie auton Suomen rajojen ulkopuolelle, Vuokraamolla on oikeus periä tästä 500 €:n sopimusrikkomusmaksu, sekä muut ajoneuvon siirrosta muut mahdolliset aiheutuvat kustannukset.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta 50,00 €/ vuorokausi. Lopulliseen korvaussummaan lisätään korjauskustannuslaskelman teettämisestä Vuokraamolle aiheutuneet kustannukset.

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 2.000,00 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 1.000,00 €:oon tai 500,00 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (lisättävä varaukseen ennen varauksen alkua). Liikennevahingon sattuessa korvausvastuun osuutta ei voi alentaa ja se on enimmäismäärältään 2.000,00 € riippumatta siitä, onko korvausvastuuta pienennetty lisämaksulla.
IKEA Vantaalta, Espoosta, Kuopiosta ja Tampereelta noudettavissa varauksissa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 900 €, mikäli varauksen pituus on enintään 2 h, Asiakas syöttää IKEA Family / Business –kortin numeron ja tekee ostoksia IKEA-tavaratalossa auton noudon yhteydessä.

Huom! Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvon kattoon kohdistuneet vahingot kokonaisuudessaan, mikäli vahinko aiheutuu korkeusrajoitusta matalampaan tilaan tai muuhun esteeseen (esim. parkkitalot, porttikongit, parvekkeiden reunat ja räystäät) ajamisesta.

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, tai muuten vastapuolen omaisuuteen, Asiakas sitoutuu maksamaan myös vastapuolelle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti liikennevahingon korvausvastuun ylärajaan saakka (2.000,00 €), riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Asiakas vastaa vuokra-auton laillisesta pysäköinnistä alueellisten pysäköintiehtojen mukaisesti, kuitenkin niin, että sallittu pysäköintiaika on vähintään 12 tuntia. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraamolla on myös oikeus periä 50 €:n sopimusrikkomusmaksu.

f) Mikäli Asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä siihen kuuluvia nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta 150 €. Mikäli Asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 150 € Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.

g) Avaimen katoamistapauksissa Vuokraamo perii Asiakkaalta 300 euron korvauksen uuden avaimen teettämisestä aiheutuvista kuluista. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa varauksen teon yhteydessä lisäturva avainten katoamisen varalle, jolloin omavastuu katoamistapauksessa on 0 euroa.

h) Mikäli pakettiautoon aiheutetaan varauksen aikana uusi vaurio, eikä sen syntymisestä ilmoiteta Vuokraamolle osoitteeseen vahingot@pakuovelle.com, tai puhelimitse 0600 419 89 (0,99 € / min + ppm / mobiilimatkapuhelinmaksu) Vuokraamolla on oikeus periä 200 € käsittelymaksu aiheutuneesta selvitystyöstä.

Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla, taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Asiakas vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Löytötavarat

a) Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta. Löytötavaroita voi kuitenkin tiedustella sähköpostitse osoitteesta info@pakuovelle.com. Löytötavaroiden etsimisestä veloitetaan 25,00 € käyntimaksu riippumatta siitä, löytyykö kadonneita tavaroita. 

b) Vuokraamo säilyttää löytötavaroita lain edellyttämät kolme (3) kuukautta.
Pienet yksittäiset löytötavarat (esim. puhelimet, kuulokkeet, avaimet) on mahdollista saada takaisin maksamalla 25,00 € suuruinen löytötavaramaksu.

c) Suuremmat löytötavarat ja vuokra-autoihin jätetyt suuret tavaramäärät säilytetään Vuokraamon toimesta lain edellyttämät kolme (3) kuukautta. Näiden löytötavaroiden säilyttämisestä vuokraamolla on oikeus periä löytötavaramaksu 50,00 €, sekä varastointimaksu tavaran säilyttämisestä 50,00 € kuukautta kohden. Nämä löytötavarat palautetaan omistajalle löytötavaramaksua ja varastointimaksua vastaan. 

8. Auton tankkaus

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vuokrauksen alussa, mikäli autoa ei ole tankattu täyteen. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@pakuovelle.com, autoa ei ilman ilmoitusta saa palauttaa vajaalla tankilla. Asiakkaan tulee aina tankata auto täyteen juuri ennen varauksen päättymistä ja säilyttää kuitti (esimerkiksi ottamalla valokuva kuitista) vähintään kahden viikon ajan. Mikäli Asiakas ei ole tankannut tankkia täyteen, veloitetaan tankkauksesta jälkikäteen laskulla 50 EUR + 46 snt / ajettu kilometri.

Autoa ei saa tankata muualla kuin huoltoasemalla, autoon on tankattava sesongin mukaista diesellaatua (kesä/talvi), omista säiliöistä tai kanistereista tankkaaminen on ehdottomasti kielletty.
Mikäli auto tankattaisiin ehtojen vastaisesti, vastaa auton vuokraaja mahdollisista kustannuksista täysimääräisesti esim. rikkoutumisen takia.

9. Vahinkotapaukset

a) a) Vahinko- ja varkaustapauksissa Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan sekä ilmoitettava vahingosta kirjallisesti vahingot@pakuovelle.com osoitteeseen.

b) Liikennevahingon sattuessa Asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

c) Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta Vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

d) Asiakkaalla ei ole oikeutta tilata ulkopuolista tiepalvelua, käyttää maksullisia kulkuvälineitä tai tuottaa muita Vuokraamolta myöhemmin vaadittavia kustannuksia matkansa aloittamiseksi tai jatkamiseksi ilman Vuokraamon etukäteen antamaa suostumusta.

10. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat käytössä olevan maksupalvelutarjoajan antamat vaihtoehdot sekä MuuttoRaha.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia Asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11. Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoaja pakettiauton vuokrauksessa

Yhtiöllä on käytössä Svea Payments ja Klarna Checkout maksupalvelu.
Palvelussa syötät ensin henkilötietosi ja näet sen jälkeen sinulle saatavana olevat maksuvaihtoehdot. Tunnistamista varten luovuttamasi tiedot vaihtelevat ostokerran ja Asiakkaan mukaan. Svean ja Klarnan tekemät luottotarkistukset eivät vaikuta luottokelpoisuuteesi, eivätkä muut sinusta luottotarkistusta pyytävät tahot, kuten pankit, voi nähdä niitä. Kun sinut on tunnistettu, Svea Payments ja Klarna Checkout näyttää, mitä vaihtoehtoja juuri sinulle on tarjolla. Ennalta valittu maksutapa on lasku, mutta voit valita vapaasti jonkin muun tavan kuten korttimaksun. Sinulle tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella kerrasta toiseen.

Luovuttamalla tietoja kassalla hyväksyt Svea Paymentsin ja/tai Klarnan ehdot. Painamalla Osta-painiketta hyväksyt nämä PakuOvelle.Com Oy:n ehdot.
Svea Payments-ehdot: https://www.svea.com/fi-fi/tietoa-meista/sopimusehdot
Klarna-ehdot: https://www.klarna.com/fi/ehdot/
Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen Klarna Checkout -palveluun tai Klarnalta tulleen laskun maksamiseen, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Klarnan asiakaspalveluun osoitteessa https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu/.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen Svea Payments -palveluun tai Svealta tulleen laskun maksamiseen, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Svean asiakaspalveluun osoitteessa
https://www.svea.com/fi-fi/kuluttajat/ota-yhteytta

Maksupalveluntarjoaja muutoissa ja muuttolaatikoissa

Maksaminen tapahtuu käyttämällä Klarna Checkout maksupalvelua.

12. Varauksen tekeminen, peruutusehdot ja tiedotus Asiakkaalle

Varaukset tehdään joko internetissä (www.pakuovelle.com) tai puhelimitse (0600 419 89 0,99 € / min + ppm / mobiilimatkapuhelinmaksu). Asiakas saa tehdystä varauksesta sekä sähköposti- että tekstiviestivahvistuksen. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, jolla Asiakas voi perua varauksen veloituksetta viimeistään 24 h ennen varauksen alkua. Peruutuksen voi tehdä samoin ehdoin myös soittamalla. Mikäli varausta on siirretty, peruutusehtoja sovelletaan aina alkuperäisen varauksen mukaan.

Varauksen peruutus ei automaattisesti mitätöi maksua, vaan perumisesta on erikseen ilmoitettava Vuokraamolle. Mikäli peruutus tapahtuu alle 24 tuntia ennen varauksen alkamista, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä. Emme hyvitä noutamatta tai peruuttamatta jääneitä varauksia, sillä auto on ollut varattuna Asiakkaalle varauksen ajan.

Varausprosessin aikana Asiakas vastaanottaa varaukseen liittyviä sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä. Lisäksi lähetämme tietoa pakettiauton vuokrauksesta ja niihin liittyvistä eduista korkeintaan kerran kuukaudessa uutiskirjeessä. Uutiskirjeessä on linkki, missä helposti voi kieltää uutiskirjeen saamisen jatkossa.

13. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.