Varaa tästä

Vuokrausehdot

Näm ehdot koskevat pakettiautojen vuokrausta.  Lue tarvittaessa muuttojen tilausehdot.

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, PakuOvelle.com Oy, Vetokuja 4, 01610 Vantaa, Y-tunnus: 1912128-3 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Palveluvarauksissa asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan. Asiakkaan on vuokra-ajan päättyessä palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle niin ikään sovittuna ajankohtana. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle.

c) Itsepalveluvarauksissa asiakas voi ottaa auton käyttöönsä milloin tahansa varausajan alettua ja auton on oltava palautettuna viimeistään varausajan päättyessä. Auton avaimet on aina palautettava auton hansikaslokeroon.

d) Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksu ja hinnaston mukainen veloitus ylimääräisestä vuokra-ajasta. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100 €:n sopimusrikkomusmaksu.

e) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Itsepalveluvarauksissa ja 6 h pidemmissä palveluvarauksissa vuokrasopimuksen pidentäminen edellyttää, että pidennys on maksettu ennen varsinaisen vuokra-ajan päättymistä.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aikaan sisältyvät auton käyttöönottamiseen liittyvät toimenpiteet. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.


b) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.


b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain, mikäli kuljettajan tiedot on etukäteen ilmoitettu Vuokraamolle ja ylimääräisistä kuljettajista on maksettu 10 € henkilöä kohden. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi.


c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.


d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.


e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.


f) Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 200 €:n maksu.


g) Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli Asiakas vie auton Suomen rajojen ulkopuolelle, Vuokraamolla on oikeus periä tästä 500 €:n sopimusrikkomusmaksu.

 

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 800 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 600 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta). IKEA Vantaalta, Espoosta, Kuopiosta ja Tampereelta noudettavissa varauksissa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 900 €, mikäli varauksen pituus on enintään 2 h, asiakas syöttää IKEA Family / Business –kortin numeron ja tekee ostoksia IKEA-tavaratalossa auton noudon yhteydessä.

Huom! Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan, mikäli vahinko aiheutuu alle 2,8 metriä korkeaan tilaan (esim. parkkitalot, porttikongit) ajamisesta.  

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraamolla on myös oikeus periä 50 €:n sopimusrikkomusmaksu.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä siihen kuuluvia nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 150 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 150 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.

Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta. Löytötavaroita voi kuitenkin tiedustella sähköpostitse osoitteesta info@pakuovelle.com.

8. Auton tankkaus

a) Palveluvarauksissa asiakas voi joko tankata auton itse tai vaihtoehtoisesti maksaa tankkauspalvelumaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli Asiakas tankkaa auton itse, tankkauksesta on esitettävä kuitti palautuksen yhteydessä. Autojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen pakettiautossa n. 9 litraa / 100 km. Mikäli Asiakas tankkaa polttoainetta kulutettua enemmän, Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan liikatankkauksesta aiheutuneita kuluja Asiakkaalle.

b) Itsepalveluvarauksessa asiakkaan tulee aina tankata auto täyteen juuri ennen varauksen päättymistä ja säilyttää kuitti (esimerkiksi ottamalla valokuva kuitista) vähintään kahden viikon ajan. Mikäli asiakas ei ole tankannut autoa, veloitetaan tankkauksesta jälkikäteen laskulla 50 EUR + 40 snt / ajettu kilometri.

9. Vahinkotapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

10. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat käytössä olevan maksupalvelutarjoajan antamat vaihtoehdot sekä PakuRaha.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11. Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoaja pakettiauton vuokrauksessa

Osassa toimipisteitä on käytössä Paytrail-verkkomaksupalvelu, jolloin varaus maksetaan varauksen teon jälkeen. Alkaen 4.12.2019 toimipisteissä otetaan vaiheittain käyttöön Klarna Checkout -palvelu. Silloin maksaminen  tapahtuu varauksen teon yhteydessä Klarna Checkout -palvelussa. Palvelussa syötät ensin henkilötietosi ja näet sen jälkeen sinulle saatavana olevat maksuvaihtoehdot.  Tunnistamista varten luovuttamasi tiedot vaihtelevat ostokerran ja asiakkaan mukaan.  Klarnan tekemät luottotarkistukset eivät vaikuta luottokelpoisuuteesi, eivätkä muut sinusta luottotarkistusta pyytävät tahot, kuten pankit, voi nähdä niitä. Kun sinut on tunnistettu, Klarna Checkout näyttää, mitä vaihtoehtoja juuri sinulle on tarjolla. Ennalta valittu maksutapa on lasku, mutta voit valita vapaasti jonkin muun tavan kuten korttimaksun. Sinulle tarjottavat vaihtoehdot voivat vaihdella kerrasta toiseen.

Luovuttamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarnan ehdot.  Painamalla Osta-painiketta hyväksyt nämä PakuOvelle.Com Oy:n ehdot.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen Klarna Checkout -palveluun tai Klarnalta tulleen laskun maksamiseen, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Klarnan asiakaspalveluun osoitteessa https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu/.

Maksupalveluntarjoaja muutoissa, muuttolaatikoissa ja PakuRahakaupassa

Maksaminen tapahtuu käyttämällä Paytrail-verkkomaksupalvelua.

 

12. Varauksen tekeminen, peruutusehdot ja tiedotus asiakkaalle

Varaukset tehdään joko internetissä (www.pakuovelle.com) tai puhelimitse (0600 419 89 0,99 € / min + ppm / mobiilimatkapuhelinmaksu). Asiakas saa tehdystä varauksesta sekä sähköposti- että tekstiviestivahvistuksen. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, jolla asiakas voi perua varauksen veloituksetta viimeistään 12 h ennen varauksen alkua. Peruutuksen voi tehdä samoin ehdoin myös soittamalla. Varausprosessiin aikana asiakas vastaanottaa varaukseen liittyviä sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä. Lisäksi lähetämme tietoa pakettiauton vuokrauksesta ja niihin liittyvistä eduista korkeintaan kerran kuukaudessa uutiskirjeessä. Uutiskirjeessä on linkki, missä helposti voi kieltää uutiskirjeen saamisen jatkossa.

 

Mikäli perut verkkomaksulla maksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti (viimeistään 12 tuntia ennen varauksen alkamista), saat maksua vastaavan summan hyvityksenä seuraavassa varauksessasi. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

Palveluvaraus voidaan maksaa etukäteen tai viimeistään auton käyttöönoton yhteydessä. Itsepalveluvaraus tulee maksaa kokonaan ennen varauksen alkua, muuten varaus peruuntuu automaattisesti ja mahdollisesti osittain maksettu summa palautetaan PakuRahana, jota voi käyttää uuden varauksen tekemiseen vuoden ajan.

11. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.