Varaa tästä
Soita 029 7010 1010

Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, KD Rent Oy (Pakuovelle.com), PL 68, 00101 Helsinki, Y-tunnus: 1912128-3 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksu. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Auto voidaan luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi vain Vuokraamon kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella, jolloin ylimääräisistä kuljettajista veloitetaan 10 € henkilöä kohden. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä henkilölle, jolle auto luovutetaan kuljetettavaksi. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

f) Tupakointi ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikosta 200 €:n maksu.

g) Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä siivous- ja puhdistuskulut sekä sopimusrikosta 50 €:n maksu.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Korvausvastuun enimmäismäärät varauksiin, jotka alkavat viimeistään 5.11.2018:

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 500 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 400 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta). IKEA Raision, Tampereen ja Kuopion tavarataloista noudettaessa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 750 € vahinkoa kohden. IKEA Espoon ja Vantaan tavarataloista noudettaessa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 750 €, mikäli varauksen pituus on enintään 2 h ja mikäli asiakas esittää IKEA Family / Business -kortin.

Korvausvastuun enimmäismäärät varauksiin, jotka alkavat 6.11.2018 tai sen jälkeen:

Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 800 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 600 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta). IKEA Raision, Tampereen ja Kuopion tavarataloista noudettaessa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 900 € vahinkoa kohden. IKEA Espoon ja Vantaan tavarataloista noudettaessa korvausvastuun enimmäismäärä on kiinteä 900 €, mikäli varauksen pituus on enintään 2 h ja mikäli asiakas esittää IKEA Family / Business -kortin.

Huom! Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan, mikäli vahinko aiheutuu alle 2,8 metriä korkeaan tilaan (esim. parkkitalot, porttikongit) ajamisesta.  

 

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä siihen kuuluvia nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 150 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 150 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.

Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

8. Auton tankkaus

a) Itsepalveluvarauksessa asiakkaan tulee aina tankata auto täyteen juuri ennen varauksen päättymistä ja säilyttää kuitti (esimerkiksi ottamalla valokuva kuitista) vähintään kahden viikon ajan. 

b) Palveluvarauksissa asiakas voi joko tankata auton itse tai vaihtoehtoisesti maksaa tankkauspalvelumaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli Asiakas tankkaa auton itse, tankkauksesta on esitettävä kuitti palautuksen yhteydessä. Autojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen pakettiautossa n. 9 litraa / 100 km ja tila-autossa 7 litraa / 100 km.

9. Vahinkotapaukset

a) Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

10. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, VISA, MasterCard, EuroCard, verkkomaksu sekä PakuRaha.

b) Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

c) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään joko internetissä (www.pakuovelle.com) tai puhelimitse (029 7010 1010). Asiakas saa tehdystä varauksesta sekä sähköposti- että tekstiviestivahvistuksen. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, jolla asiakas voi perua varauksen veloituksetta viimeistään 12 h ennen varauksen alkua. Peruutuksen voi tehdä samoin ehdoin myös soittamalla.

Mikäli perut verkkomaksulla maksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti (viimeistään 12 tuntia ennen varauksen alkamista), saat maksua vastaavan summan hyvityksenä seuraavassa varauksessasi. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

12. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.