Varaa tästä

Pakun täydeltä apua -kampanja

Partio kuuluu kaikille

Partio on maailman suurin nuorisoliike, joka kasvattaa itsenäisiä ja vastuullisia kansalaisia.

Pakun täydeltä apua -hyväntekeväisyysohjelma on tähän asti avustanut pääsääntöisesti lapsia ja nuoria, joiden elämä on haastavassa tilanteessa. PakuOvelle.com on tukenut järjestöjä, jotka työskentelevät esimerkiksi sairaiden tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten hyväksi. Maaliskuussa tuemme toimintaa, joka on koskettanut useita suomalaisia ainakin jossain elämänvaiheessa. Kukapa ei olisi partiota joskus harrastanut. Suomen Partiolaisten toiminnassa on tällä hetkellä mukana noin 65 000 jäsentä ja jäsenmäärä on ollut kasvussa vuodesta 2010 lähtien. Koko maailmassa partiolaisia on yli 45 miljoonaa ja se on maailman suurin nuorisoliike. Monille partiosta kehkeytyy elämäntapa.

‒ Partiolaisten toiminta ohjaa jäseniään pienestä pitäen terveellisiin elämäntapoihin. Lisäksi partiolaiset omaksuvat jo nuorena oma-aloitteisen, aktiivisen sekä vastuullisen asenteen, josta on hyötyä myöhemmin elämässä. Partiolaisten toiminta on sen henkistä, että koimme sen luonnollisena tahona hyväntekeväisyysohjelmamme tuettavia järjestöjä valittaessa, toteaa PakuOvelle.comin liiketoimintajohtaja Kimmo Laine.

Partio on yleisesti tunnettu erä- sekä johtamistaitojen opettamisesta. Toiminta on myös vahvasti yhteiskuntavastuullista, sillä toiminnan olennainen osa on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää suvaitsevaisuutta. Kuten partiolaiset itsekin sanovat, partio kuuluu kaikille. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden.

‒ Päämäärämme on kasvattaa yhteiskuntaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia sekä aktiivisia kansalaisia. Toimimme yhdessä kieleen, uskontoon tai muuhun taustaan katsomatta ja teemojamme onkin ystävyys yli rajojen, selvittää Maria Kuusisto Suomen partiolaisista.

Partiossa myös tuetaan niitä, joilla ei olisi harrastukseen muuten mahdollisuutta esimerkiksi varallisuuden takia. Erilaisten stipendiavustusten ja vaikkapa varustepankin kautta tuetaan apua tarvitsevia, jotta partion harrastaminen olisi kaikille mahdollista.

PakuOvelle.comin 1 000 euron lahjoitus kohdistetaan syksyllä järjestettävään SamoajaExplo -tapahtumaan. Samoajilla tarkoitetaan 15-17 -vuotiaita partiolaisia.

‒Kyseessä on viikonlopun mittainen tapahtuma, johon odotamme jopa 1 500:aa nuorta. Tapahtuma toteutetaan täysin vapaaehtoistyönä ja sen mahdollistajina toimivat yli 18-vuotiaat partiolaiset, joita tämänkaltaisen tapahtuman tekemiseen tarvitaan jopa 300. SamoajaExplon tarkoituksena on tukea nuorten tavallista, viikoittain tapahtuvaa partion harrastamista tuomalla uusia ystäviä, suuria kokemuksia sekä sellaisia henkilökohtaisen kasvun paikkoja, joihin ei olisi mahdollisuutta paikallisissa yhdistyksissä, SamoajaExplon johtajiin kuuluva Kuusisto valaisee.

PakuOvelle.comin lahjoituksella mahdollistetaan tapahtumaan osallistuminen 20:lle nuorelle veloituksetta.

‒ Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten nuorisotoimien kanssa siten, että 20 nuorta pääsisi osallistumaan tapahtumaan riippumatta siitä, onko heillä siihen varaa tai onko nuorilla taustallaan edes partiouraa. Haluamme tehdä avauksen Etsivän nuorisotyön sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa syrjäytymisvaarassa olevien nuorien auttamiseksi. Tavoitteemme on, että heillä olisi mahdollisuus verkostoitua ikätovereidensa kanssa ja päästä osaksi Suomen suurinta nuorisoliikkeen ryhmää, Kuusisto sanoo.

Tutustu tarkemmin partiolaisten toimintaan: www.partio.fi

Teksti: Tomi Sinisalo, PakuOvelle.com. Kuva: Suomen Partiolaiset / Harri Halmejärvi

Pakun täydeltä apua

Meille on tärkeää tukea niitä, jotka eniten tukea tarvitsevat. Avustamme erityisesti järjestöjä, jotka toiminnallaan tukevat lasten ja nuorten koulutusta, terveyttä ja hyvinvointia. Olemme tukeneet satunnaisesti erilaisten järjestöjen toimintaa lähes yrityksen perustamisesta lähtien. Kesäkuussa 2013 ryhdyimme kehittämään Pakun täydeltä apua – toimintamallia, jolloin teippasimme kymmenen pakettiautoamme viiden eri järjestön (Lastenklinikoiden Kummit, Aseman Lapset, SOS-Lapsikylä, Tukikummit ja Uusi Lastensairaala 2017) mainoksiin. Kesäkuusta 2016 lähtien nostamme sivuillamme esille kerran kuukaudessa yhden järjestön ja lahjoitamme tälle 1 000 €. Ymmärrämme, ettei tämä ratkaise minkään järjestön julkisuuden- tai rahantarvetta, mutta toivomme sen olevan rohkaiseva esimerkki muille yhtiöille, jotta he tekisivät jotain vastaavaa.


Järjestöjen esittely


Ehdota järjestöä

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia uusista avustettavista järjestöistä. Anna rohkeasti oma ehdotuksesi!